Farmacia

Conjunt d'ítems

Ítems

Cerca avançada
 • Fogó ceràmic de La Bisbal

  Fogó de cos troncocònic invertit, amb la base plana i dues nanses diametralment oposades a la part superior. Presenta una obertura semicircular a la part frontal inferior, que permet introduir el combustible (carbó) i facilita el tiratge i la recollida de les cendres. Inclou un ressalt interior a mitja alçada, on es recolza una reixeta de ferro. Té la boca circular, amb la vora plana i ampla, en la qual hi ha tres merlets arrodonits equidistants. La superfície exterior del cos ceràmic incorpora un reforç de filferro. Inscripció marca de taller: "CORNELLA / LA BISBAL", incisa, a la base. L'anomenada "ceràmica negra" es sotmet a un procés de cocció especial, que consisteix a enriquir l'atmosfera de l'interior del forn amb carboni i hidrogen i principalment assegurant una reducció d'oxigen en la cocció, impedint l'entrada d'aire. En absència d'aquest oxigen, l'argila s'enfosqueix agafant aquest característic color gris fosc. Les variacions químiques que pateix l'argila en el procés descrit també li confereixen més consistència i duresa.
 • Condensador d'alambí o cap de cucúrbita

  Es tracta d'un estri utilitzat per a la destil·lació. De vidre verd de forma semioval, amb un broc llarg i estret a la vora inferior i un pom a la part superior. El receptacle s'estreny a la part inferior, donant lloc a un coll troncocònic, el qual s'encaixaria a la part superior de la caldera o cucúrbita (denominació que se li donava antigament per la seva forma de carbassa) d'un alambí, on s'escalfaria la substància líquida que es vol destil·lar. El líquid contingut a la caldera o cucúrbita s'evapora quan arriba al punt d'ebullició, els elements més volàtils ascendeixen, en forma de vapor, cap a la cúpula de vidre i es condensen per refredament. Mitjançant el broc, el líquid destil·lat s'aboca a l'exterior, en un vas.
 • Caixa amb Santa Clara

  Caixa de fusta de cos paral·lelepipèdic, amb la base rectangular i tapa independent que tanca la part superior. Només la cara frontal presenta decoració daurada i policromia. Es representa un medalló delimitat per una franja marró (tallat a la vora superior per la tapa), dins del qual apareix el bust d'una figura femenina, sobre un fons neutre de color marró fosc. El personatge està representat en posició frontal, té el cap inclinat i els ulls mig tancats, amb la mirada baixa. Porta hàbit marró i al cap un vel fosc, una aurèola envolta el cap. Aquest darrer element ens indica que possiblement es tracti d'una figura hagiogràfica. A la base de la cara frontal hi ha les restes de dues etiquetes sobreposades, ambdues amb inscripcions manuscrites avui il·legibles, que devien identificar l'espècie botànica que la caixa estava destinada a contenir originalment. Al revers de la tapa s'ha conservat una etiqueta amb la inscripció, sembla que podria haber estat manuscrita amb tinta pel propi Antoni Esteva (segons ens indicà el seu nét en el moment de la donació). Es tracta d'un llistat d'elements que possiblement constitueixi la recepta d'alguna preparació farmacèutica (no identificada). L'interès d'aquesta peça recau en el fet que mostra l'aspecte original del conjunt de caixes policromades de la farmàcia, doncs a diferència de les altres (excepte la peça de la col·lecció núm. id. 956, provinent de la mateixa donació), no apareix la inscripció de lletres vermelles sobre una franja negra a la vora inferior, possiblement es va afegir més tard per substituir les etiquetes deteriorades. També cal destacar que, tant en aquest cas com en el de la caixa núm. id. 956, el personatge central està emmarcat per un medalló amb una franja marró i les cares laterals no presenten policromia, mentre que a les altres caixes de la col·lecció el marc que envolta al personatge està repintat en color vermell i les cares laterals estan pintades en color blau-verd. El personatge femení podria ser santa Clara, que sol aparèixer representada amb l'hàbit propi de les clarisses (saial marró i vel negre). El conjunt de caixes policromades, la datació de les quals encara no s'ha pogut determinar amb certesa, es podria considerar un dels elements més rellevants del llegat de la Farmàcia Esteva. Atès que aquestes caixes no tenen una gran capacitat, probablement complien sobretot una funció ornamental que no pas pràctica, tot i que també es destinaven a guardar espècies botàniques d'ús farmacèutic (totes elles herbes remeieres de la flora de la Cerdanya).
 • Caixa amb Hildegarda von Bingen / Santa Cecília

  Caixa de fusta de cos paral·lelepipèdic, amb la base rectangular i tapa independent que tanca la part superior. Presenta la cara frontal daurada i policromada. Es representa un medalló delimitat per un marc marró (tallat a la vora superior per la tapa), emmarcant el bust d'una figura femenina sobre un fons neutre de color marró fosc. La dona està representada en posició de tres quarts i dirigeix la mirada cap a l'espectador. Tenint en compte la seva indumentària, es tractaria d'un personatge noble d'època medieval. A la dreta de la figura s'intueixen quatre elements verticals, de llargada decreixent, que podrien identificar-se amb un instrument musical (possiblement els tubs d'un orgue). A la part inferior de la mateixa cara s'intueixen les restes d'una etiqueta amb una inscripció manuscrita avui parcialment llegible, que devia identificar l'espècie botànica que la caixa estava destinada a contenir originalment: "[...]amo." (camamilla?). Al revers de la tapa hi ha un paper enganxat amb una inscripció, possiblement manuscrita amb tinta pel propi Antoni Esteva (segons indicà el seu nét en el moment de la donació). Es tracta d'un llistat d'elements que possiblement constitueixi la recepta d'alguna preparació farmacèutica (no identificada). L'interès d'aquesta peça recau en el fet que mostra l'aspecte original del conjunt de caixes policromades de la farmàcia, doncs a diferència de les altres (excepte la peça de la col·lecció núm. id. 957, provinent de la mateixa donació), no apareix la inscripció de lletres vermelles sobre una franja negra a la vora inferior, possiblement es va afegir més tard per substituir les etiquetes deteriorades. També cal destacar que, tant en aquest cas com en el de la caixa núm. id. 957, el personatge central està emmarcat per un medalló amb una franja marró i les cares laterals no presenten policromia, mentre que a les altres caixes de la col·lecció el marc que envolta al personatge està repintat en color vermell i les cares laterals estan pintades en color blau-verd. El personatge representat podria ser Hildegarda de (von) Bingen (1098-1179). Filla d'una família de la baixa noblesa alemanya, abadessa benedictina, científica, escriptora, il·luminadora, mística i compositora. En les seves obres va recopilar coneixements de l'època relacionats amb la botànica, la zoologia i la mineralogia, va detallar receptes per tal de curar més de dues centes malalties conegudes de l'època, que probablement havia utilitzat quan tractava malalts a l'hospital del convent. Tenia coneixements de física, dels principis actius de les plantes medicinals, d'anatomia, de fisiologia i de psicologia, entre altres temes. Va desenvolupar uns mètodes medicinals pels quals era ben coneguda. Predicava en públic per les places utilitzant música i text. El seu repertori musical és un dels més extensos de tots els autors medievals. De totes maneres, se la solia representar amb l'hàbit benedictí, i sostenint un estil o escrivint. També es podria tractar de Santa Cecília, patrona dels músics, que es sol representar tocant l'orgue, però en aquest cas el personatge no presenta aurèola, element que ens indicaria que es tractaria sens dubte d'una figura hagiogràfica. El conjunt de caixes policromades, la datació de les quals encara no s'ha pogut determinar amb certesa, es podria considerar un dels elements més rellevants del llegat de la Farmàcia Esteva. Atès que aquestes caixes no tenen una gran capacitat, probablement complien sobretot una funció ornamental que no pas pràctica, tot i que també es destinaven a guardar espècies botàniques d'ús farmacèutic (totes elles herbes remeieres de la flora de la Cerdanya).
 • Ampolla Aigua Oxigenada Foret

  Ampolla de vidre de color verd de l'especialitat farmacèutica Agua Oxigenada, fabricada pel Laboratori Foret de Barcelona. L'objecte està format per un cos cilíndric, la part supeior decreix de diàmetre formant un coll cilíndric llarg i estret que acaba amb una obertura de llavi ample. Inscripció: "MR", en relleu, a la base. Inscripció: "AGUA OXIGENADA / FORET", en relleu, en vertical al cos cilíndric. No conserva el tap ni cap etiqueta. No es conserva cap resta en el seu interior. El peròxid d'hidrogen, o aigua oxigenada, és un antisèptic, indicat en ferides superficials de la pell i com a col·lutori per glopejar després d'extraccions dentals.
 • Ampolla Aigua Oxigenada Neutra Foret

  Ampolla de vidre de color verd de l'especialitat farmacèutica "Agua Oxigenada Neutra Foret", fabricada pel Laboratori Foret de Barcelona. L'objecte té el cos cilíndric, amb la part superior hemisfèrica acabada en un coll curt amb tap de rosca de plàstic de color vermell. El recipient conserva l'etiqueta que ocupa pràcticament tota la superfície, en la qual es citen, entre altres informacions, les indicacions, el número del Registre de Sanitat, el preu, etc. Inscipció etiqueta: "MADRID 1897-98 / EXPOSICION INTERNACIONAL DE BARCELONA 1929 / MIEMBRO DEL JURADO / BARCELONA / 1888 / AGUA / OXIGENADA / NEUTRA / FORET / MEDICINAL-ANTISEPTICA / HEMOSTATICA / F.S.A. / MARCA / REGISTRADA / LABORATORIOS FORET / BARCELONA / FARMACEUTICO: A. SANROMÁ / LAVADO DE HERIDAS / [...] / HEMORRAGIA NASAL / [...] / PARA LEVANTAR VENDAJES / [...] / GRIPE Y AMIGDALITIS / [...] / EXTRACCIONES DENTARIAS / [...] / TOTAL P V.P. 18'70 " / Autorizado Direc. Gral. de Sanidad 25-6-46 / Registro Sanidad n.º 3615 / CORTES EN EL AFEITADO / [...] / MANICURA / [...] / HIGIENE PERSONAL / [...] / CUIDADO DE LA PIEL / [...] / IMPORTANTE / ESTE FRASCO CONTIENE UN LITRO / EXISTE UN ESPACIO VACIO PARA LA EXPANSION. / GUARDAR LA BOTELLA BIEN CERRADA EN SITIO / FRESCO Y POSICION VERTICAL.", impresa. Inscripció segell: "Consejo Gral. de Colegios / Farmaceuticos / de España / Colegio de Huerfanos / SIN VALOR POSTAL / [copa i serp] / 10 / cts / SANCHEZ TODA", imprès. Inscripció marca de fàbrica: "AGUA OXIGENADA / FORET", en relleu, al cos del recipient. Inscripció marca de fàbrica: "FORET", en relleu, al tap. Inscripció: "MR", en relleu, a la base. Inscripció: "25", en relleu, a la base. Inscripció: "3", en relleu, a la base. Buida. El peròxid d'hidrogen, o aigua oxigenada, és un antisèptic, indicat en ferides superficials de la pell o com a col·lutori per glopejar després d'extraccions dentals.
 • Flascó de vidre incolor

  Flascó de vidre incolor de cos més o menys cilíndric, amb l'espatlla corbada, el coll cilíndric llarg i boca amb llavi gruixut. La paret interior presenta impregnacions marrons de l'element que havia contingut. No conserva el tap ni cap etiqueta. Al coll, sota el llavi, mostra restes de paper i un cordill, del precinte de garantia. Buit.
 • Flascó de vidre incolor

  Flascó de vidre incolor, de cos cilíndric, amb l'espatlla corbada, el coll cilíndric llarg i boca amb llavi gruixut. No conserva el tap. Inscripció: "90", en relleu, a la base. Presenta restes de paper i cordill, sota el llavi, del precinte de garantia, i també restes de paper d'una antiga etiqueta, que devia indicar el producte que el recipient estava destinat a contenir. Buit.
 • Flascó de vidre incolor

  Flascó de vidre incolor de cos més o menys cilíndric, amb l'espatlla corbada, el coll cilíndric llarg i boca amb llavi gruixut. La paret interior presenta restes del contingut adherides. No conserva el tap. Inscripció: "90", en relleu, a la base Presenta restes de paper enganxat d'una antiga etiqueta, que devia indicar el producte que el recipient estava destinat a contenir. Al coll, sota el llavi, mostra restes de paper i un cordill, del precinte de garantia. Buit.
 • Flascó de vidre incolor

  Flascó de vidre incolor, de cos cilíndric amb l'espatlla corbada, el coll llarg i estret, i boca amb llavi gruixut. No conserva el tap. Presenta restes de paper i cordill sota el llavi, del precinte de garantia. També conserva les traces d'una etiqueta, actualment il·legible per pèrdua de suport, que devia indicar el producte que el recipient estava destinat a contenir. Buit.
 • Flascó de vidre incolor

  Flascó de vidre incolor de cos més o menys cilíndric, amb l'espatlla corbada, el coll cilíndric llarg i boca amb llavi gruixut. S'observen restes del contingut adherides a la paret interior, així com un fragment de tap de suro dins del recipient. Inscripció: "60", en relleu, a la base. Presenta restes de paper enganxat d'una antiga etiqueta, que devia indicar el producte que el recipient estava destinat a contenir. Buit.
 • Flascó de vidre incolor

  Flascó de vidre incolor, de cos cilíndric, amb l'espatlla corbada, coll lleugerament troncocònic invertit i boca amb llavi gruixut. El fons del recipient presenta restes adherides del contingut original. No conserva el tap. Mostra restes d'una etiqueta de paper que devia indicar l'element que el recipient estava destinat a contenir. Buit.
 • Ampolla Laboratori Foret

  Ampolla de vidre de color topazi. Té el cos cilíndric amb l'espatlla corbada, que acaba amb un coll més o menys cilíndric, llarg i estret, amb la vora superior exvasada, amb llavi gruixut i tap de suro. Inscripció marca de fàbrica: "FORET", en relleu, a la vora inferior. No presenta cap etiqueta, però la inscripció en relleu de la vora inferior indica que contenia un producte del laboratori Foret de Barcelona. Buida.
 • Ampolla de vidre color topazi

  Ampolla de vidre de color topazi. Té el cos cilíndric, espatlla corbada amb un coll de forma lleugerament troncocònica invertida, llarg i estret, amb la vora superior exvasada, amb llavi gruixut. No conserva el tap. No presenta cap etiqueta. Buida.
 • Ampolla de vidre color topazi

  Ampolla de vidre de color topazi. Té el cos cilíndric, espatlla corbada, coll llarg i estretde forma troncocònica lleugerament invertida, amb la vora superior exvasada, amb llavi gruixut i tap de suro. No presenta cap etiqueta. Buida.
 • Ampolla de vidre color topazi

  Ampolla de vidre de color topazi. Presenta el cos cilíndric acabat amb una espatlla corbada i un coll de forma lleugerament troncocònica invertit, llarg i estret, amb la vora superior exvasada, amb llavi gruixut i tap de suro. No presenta cap etiqueta. Buida.
 • Ampolla de vidre color topazi

  Ampolla de vidre de color topazi. El recipient té el cos cilíndric, espatlla corbada acabada amb un coll de forma lleugerament troncocònica invertida, llarg i estret, amb la vora superior exvasada, amb llavi gruixut i tap de suro. No presenta cap etiqueta. Buida
 • Ampolla de vidre color topazi

  Ampolla de vidre de color topazi. Té el cos cilíndric, espatlla corbada, coll llarg, ample i troncocònic lleugerament invertit acabat en una obertura amb llavi gruixut. No conserva el tap. Presenta una petita etiqueta, a la vora inferior, referent a la seva capacitat. Inscripció etiqueta: "1000 / grs.", impresa, a la vora inferior. Conserva algunes restes del contingut original.
 • Ampolla de vidre color verd

  Ampolla de vidre de color verd. Té el cos cilíndric, espatlla corbada, coll cilíndric llarg i estret, llavi ample i tap de suro. Inscripció: "VB", en relleu, a la base. Buida.
 • Flascó de valerianat amònic

  Flascó de vidre de color topazi, de cos octogonal, amb l'espatlla corbada, el coll cilíndric llarg i estret, i boca amb llavi gruixut. L'ampolla presenta una inscripció que ra referència al producte que el recipient estava destinat a contenir, fabricat pels Laboratoris Pons de Lleida. La paret interior del recipient presenta algunes incrustacions del contingut. No conserva el tap. No presenta cap etiqueta. Inscripció: "VALERIANATO AMONICO / PONS" (Valerianat amònic Pons) en relleu, per una de les cares. Buit. El valerianat amònic reuneix les propietats de la valeriana i de l'amoníac, i es feia servir molt com a antiespasmòdic.
 • Flascó de vidre color topazi

  Flascó de vidre de color topazi, de cos cilíndric amb l'espatlla corbada, i coll cilíndric llarg, amb rosca a la part superior. El suport de vidre presenta restes de paper d'una antiga etiqueta. No conserva el tap. No presenta cap etiqueta referent al producte que estava destinat a contenir. Inscripció etiqueta: "TIMBRE / a METÁLICO", impresa, a la vora inferior. Buit.
 • Flascó de vidre color topazi

  Flascó de vidre de color topazi de cos cilíndric, amb l'espatlla corbada i el coll també cilíndric, llarg i estret, amb rosca a la part superior. A l'interior del recipient hi ha un tap de suro que no seria l'original, ja que el tap d'origen devia ser de rosca. No conserva el tap de rosca original. No presenta cap etiqueta referent al producte que estava destinat a contenir. Inscripció etiqueta: "TIMBRE / a METALICO", impresa, a la vora inferior. Buit.
 • Flascó de vidre color topazi

  Flascó de vidre de color topazi de cos cilíndric, amb l'espatlla corbada i el coll també cilíndric, llarg i estret, amb rosca a la part superior. La paret interior del recipient presenta restes adherides del contingut. No conserva el tap. No presenta cap etiqueta referent al producte que estava destinat a contenir. Inscripció etiqueta: "TIMBRE / a METÁLICO", impresa, a la vora inferior. Buit.
 • Flascó amb ferro reduït per hidrogen

  Flascó de vidre incolor de cos cilíndric amb l'espatlla corbada, el coll llarg i ample acabat amb una boca amb llavi gruixut i tap de suro. El recipient conserva l'etiqueta comercial de la Sociedad Farmacéutica Española (G. Formiguera y Cía.), de Barcelona, on també indica el producte que contenia: ferro reduït per hidrogen Inscripció etiqueta: "K 0'300 / Hierro reducido por el hidrógeno / 5459. / Sociedad Farmacéutica Española. - Barcelona", impresa i manuscrita. Inscripció: "[4.6.]", en relleu, a la vora inferior. Inscripció: "[8]", en relleu, a la base. Conserva gairebé tot el contingut.
 • Flascó amb bàlsam copaiba de Maracaibo

  Flascó de vidre incolor de cos cilíndric, amb l'espatlla corbada, el coll llarg i estret, boca amb llavi gruixut i tap de suro. Porta una etiqueta comercial de la Sociedad Farmacéutica Española (G. Formiguera y Cía.), de Barcelona, que també indica el producte que el recipient estava destinat a contenir: bàlsam copaiba de Maracaibo. Inscripció etiqueta: "K 0'200 / BÁLSAMO COPAIBA MARACAIBO / Sociedad Farmacéutica Española. - Barcelona", impresa i manuscrita. Inscripció: "210", en relleu, a la base. Conserva part del contingut. El bàlsam de copaiba (Balsamum copaiba), també anomenat trementina de copaiba o bàlsam del Brasil, és una oleoresina aromàtica que flueix espontàniament, o mitjançant incisions, del tronc de moltes espècies del gènere Copaifera, i particularment del Copaifera officinalis, arbre originari de la conca de l’Amazones, que creix a Brasil, Perú i Veneçuela. En el moment d'obtenir-se és un líquid fluid, transparent i gairebé incolor, però posteriorment s'espesseix i pren color groc. Té una forta olor aromàtica i un gust acre i amarg, persistent. Conté un oli essencial, la proporció del qual varia segons l'edat de l'arbre que el produeix. És un estimulant molt actiu, l’acció del qual es dirigeix principalment a les membranes mucoses. També es considerava antiinflamatori, laxant, diürètic, febrífug i cicatritzant, tot i que en grans dosis és irritant. S’emprava en la gonorrea, la leucorrea, la blennorrea, la blennorràgia incipient, la cistitis, les diarrees, la disenteria, les hemorroides, el catarro vesical, la tisis, la nefritis, refredats, refredats o bronquitis, i aplicat exteriorment, per netejar i consolidar ferides. Margrave i Piso l’introduïren a la medicina europea l’any 1648. El més apreciat era el que venia del Brasil a través de França. Es falsificava sovint, barrejant-se amb trementina o olis grassos. En contacte amb els àlcalis, com la magnèsia, esdevé sòlid, cosa que facilitava la confecció de determinades formes d’administració. Se’n feien píndoles, càpsules, opiates, pocions, lavatives, tintura alcohòlica, gelea i xarop. Entrava en la formulació d’un bon nombre de preparacions, com les píndoles d’etíop, indicades en la gonorrea i en moltes malalties venèries, o les injeccions balsàmiques per a la incontinència simptomàtica dels infants. També entrava en l’electuari antiblennorràgic, l’opiata antigonorreica, l’emulsió de Cadet, les dragees balsàmiques de Fortin, el quinobàlsam de Gosselin, la mixtura balsàmica de Fuller, la mixtura brasilera, la poció balsàmica, píndoles i melmelades astringents, etc. Dublanc inventà les veixiguetes de bàlsam de copaiba, en les quals aquest s’associava amb altres substàncies que modificaven o augmentaven les seves propietats, com l’alum o l’oli essencial de pebre de cubeba.